CONTEXTUALIZACIÓN

O CME A Grela é un Centro de Negocios de A Coruña para novas empresas que no medio da pandemia provocada pola Covid-19, viu como a súa actividade se mermaba. Recibimos o encargo de dinamizar o Centro cunha estratexia dixital, dispoñendo de menos dun mes para lograr o obxetivo.

Neste caso, o obxetivo era lograr a dinamización do CME A Grela, dando a coñocer o Centro entre empresarios da provincia coruñesa e que ademáis quixesen establecer as súas oficinas e/ou lugares de traballo no espazo do Concello de A Coruña, a través de un concurso dirixido a emprendedores e autónomos.

Para elo, dende Siete Olas elaboramos unha estratexia dual dixital orientada a branding para dar a coñecer o Centro e, por otra parte, orientada á captación de leads, co obxetivo de que estes contactos se convirtisen en inscripcións ao concurso e así acabar asentándose no CME A Grela.

Desenvolvimos unha campaña 100% dixital con inversión en redes sociais, coa que conseguimos alcanzar a máis de 224.000 perfís e dirixir a 5.000 persoas á landing page do Concello onde podían inscribirse ao concurso. Con elo, conseguimos un número considerable de participantes que, cos seus proxectos, desexaban optar a unha praza no centro de negocios de A Coruña. Finalmente, o Concello resolveu tres gañadores entre todos os participantes para que se incorporasen ao CME A Grela nun acto en streaming que gozou de unha xenial acollida.

DATOS CLAVE

S campaña non so tivo un gran éxito, consiguindo en tempo récord superar as metas de alcance e inscripcións acordadas; senon tamén, a satisfacción do cliente vendo cómo, a pesar do pouco marxe de tempo dispoñible, lográbase sacar adiante o concurso e lograr novas ocupacións. Un exemplo máis de cómo a través de una estratexia única e exclusivamente dixital, é posible alcanzar calquera clase de obxetivo.

0
Especialistas
0
Días de campaña
0
Perfís
0
Clics únicos